Zvolte jazyk

Struktura profesní karty inženýra

Prošlé

Vzdělání – sekce A

  • A1 bakalářský cyklus
  • A2 magisterský cyklus
  • A3 doktorský cyklus

Profesní praxe – sekce B

  • B1 soukromý sektor
  • B2 veřejná správa
  • B3 osoba samostatně výdělečně činná

Celoživotní profesní vzdělávání - sekce C

  • C1 odborná školení / semináře s osvědčením o účasti
  • C2 odborná školení / semináře se závěrečnou zkouškou 
  • C3 profesní kvalifikace s certifikátem

Profesní karta inženýra - líc

Profesní karta inženýra - rub

Přihlášení

Ověření