Zvolte jazyk

Složení Českého národního řídícího výboru - engineerING card

Prošlé

Český národní řídící výbor - engineerING card (dále jen ČNŘV) rozhoduje o přijetí žadatelů do Českého národního registru inženýrů a o vydání engineerING card – profesní karty inženýra podle předpisů, které jsou uvedeny v Metodické příručce (přeloženo z originálu „Handbook on Manging the Administration of the EnginerrING card, vydanou FEANI v r. 2012“).

ČNŘV je složen z kompetentních osob zastupujících akademickou obec a průmysl za podpory ČSVTS, ČKAIT a MŠMT a řídí se podle „Organizačního a jednacího řádu Českého národního řídícího výboru – engineerING card.

 ČSVTS:

 1. doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA
 2. doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING
 3. Ing. Jan Fafejta
 4. prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
 5. prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

ČKAIT:

 1. prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
 2. Ing. Josef Velíšek

Akademická sféra:

 1. prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., bývalý rektor TU Liberec
 2. prof. Ing. František Hrdlička, CSc., FS ČVUT
 3. prof. Ing. Militký, CSc., proděkan Fakulty textilní TU Liberec

Studenti:
zástupci mezinárodní studentské organizace I.A.E.S.T.E

 1. Bc. Lukáš Koudela, student 2. ročníku magisterského oboru Biomedicínské inženýrství, FEL ČVUT
 2. Andrea Joštová, studentka 3. ročníku bakalářského oboru Architektura a stavitelství, Fakulta stavební ČVUT

Sféra průmyslu:

 1. doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Svaz průmyslu a dopravy
 2. Ing. Radomír Zbožínek, ředitel TAJMAC – ZPS a. s., Zlín

MŠMT:

 1. Mgr. Zuzana Rašková

Přihlášení

Ověření