Zvolte jazyk

Co je profesní karta inženýra

Prošlé
 • Nástroj, který má zvýšit mobilitu inženýrů v Evropě
  Evropská unie usiluje o profesní mobilitu, která odstraňuje překážky při hledání zaměstnání v jednotlivých členských zemích. K tomuto cíli je nutné urychlit a zjednodušit postup při vzájemném uznávání profesních kvalifikací, zejména pro inženýry. Profesní karta inženýra - engineerING card může rozhodně přispět k procesu mobility.
 • Doklad, který obsahuje ověřené údaje o vzdělání a kompetencích a zaručuje splnění mezinárodních standardů vysokoškolských inženýrských vzdělávacích programů a dalšího vzdělávání. Výsledkem je také zlepšení transparentnosti na evropském trhu práce pro inženýry, co firmám usnadňuje vybírat vhodné kvalifikované zaměstnance ze zahraničí.

Profesní karta inženýra je vydávaná ve standardizované podobě, v obecně uznávaném formátu schváleném FEANI.

Účel a cíle profesní karty inženýra - engineerING card:

 • usnadňuje inženýrům prokázat vzdělání a pracovní kompetence
 • poskytuje ověřené a transparentní informace
 • zjednodušuje pohyb inženýrů evropským trhem práce
 • posiluje sounáležitost inženýrů k české a globální inženýrské komunitě
 • stimuluje inženýry ke kariérnímu růstu
 • přispívá k posílení pozice českých inženýrů v mezinárodním měřítku

Pět charakteristických znaků profesní karty inženýra - engineerING card:

 • kompletnost – karta poskytuje úplný přehled akademického vzdělání, pracovní zkušenosti a dalšího vzdělání
 • standardizace na základě evropských standardů EQF (European Qualification Framework) a EUR –ACE kritérií pro inženýrské studium v Evropě
 • nezávislé ověření a uznání – údaje na kartě jsou ověřeny nezávislou národní komisí složenou ze zástupců z vysokých škol, průmyslu a inženýrských organizací
 • decentralizovaná administrativa - engineerING card je vydávána decentralizovaně v každém státě EU zvlášť; ke standardním údajům mohou být doplněny údaje specifické pro daný stát
 • dobrovolnost - vlastnictví engineerING card je dobrovolné, má umožnit inženýrům lehčí pohyb v rámci EU, ale není povinností inženýra si kartu pořídit

Přihlášení

Ověření